Кои сме ние

Стройконтрол е създадена през 1999 г. и е една от първите инженерно-консултантски фирми, лицензирана съгласно българското законодателство.

Изпълняваме инженерни услуги в различните направления на строително-инвестиционния процес. Това включва проекти в областта на енергетиката, екологията, водния сектор и минното дело.

 

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

На база на дългогодишния опит на компанията и нейния висококвалифициран екип от специалисти, ние предлагаме услуги, свързани с прединвестиционните проучвания, проектиране, строителен надзор, както и услуги по управление на договори съгласно ФИДИК, изискванията на Европейската банка за развитие и Световната банка.

 

Какво реализирахме

Ние сме консултанти при изпълнението на едни от най-мащабните проекти, реализирани в българската енергетика.

Бяхме успешни партньори при реализацията на инфраструктурни проекти за ТЕЦ Марица изток 2, КонтурГлобал ТЕЦ Марица изток 3,

ЕВН България Топлофикация и

ЧЕЗ България.

Консултирахме нашите клиенти във връзка с изграждането на нови газови мощности с комбиниран паро-газов цикъл, рехабилитация и реконструкция на въглищни централи, в това число и изграждане на нови сероочистващи инсталации, както и развитие на топлопреносни и електропреносни мрежи.

 

 

 

 

Начало | За нас | Проекти | Услуги | Контакти

 

© 2016 StroyControl