Изграждане на инсталация за обезводняване на гипсова суспензия за блокове 1 до 6 на ТЕЦ Марица изток 2

 

Съгласно договора ни с ТЕЦ Марица изток 2 за оценка на съответствие на инвестиционния проект, строителен надзор и инженер при условията на ФИДИК за договори за проектиране, изграждане, доставки и пускане в експлоатация (Жълта книга) на изграждане на инсталация за обезводняване на гипсова суспензия за блокове 1 до 6 на ТЕЦ Марица изток 2 по отношение на нашите ангажименти извършихме следното:

 

  • Инженер на проекта;
  • Консулатант по договора за строителство;
  • Консулатант по Закона за устройство на територията;
  • Оценка на съответствието на инвестиционния проект;
  • Строителен надзор.

Допълнителна информация

 

ТЕЦ Марица изток 2 е най-голямата топлоелектрическа централа в България. Тя е една от трите електроцентрали в комплекс „Марица изток”, който е разположен в югоизточната част на страната. Централата се намира на 280 км. от гр.София и на 60 км. от  гр. Стара Загора. Изградена е върху площ от  512 хек. в непосредствена близост до с. Радецки, а на изток от нея се намира яз. Овчарица. ТЕЦ 2 е с обща инсталирана мощност от 1465 MW , състои се от осем генериращи блока, всеки със сероочистваща инсталация.  Работи с местни лигнитни въглища, добивани в рудниците на мини „Марица изток”.

 

Договорът за изпълнение на обекта, сключен между инвеститора и строителя за реконструкцията на изграждане на инсталация за обезводняване на гипсова суспензия за блокове 1 до 6 е договор за инженеринг, доставка на оборудване, изграждане и пускане на инсталацията (EPC), на твърда договорна цена и е сключен по съгласно условия на ФИДИК  (Жълта книга). Обекта е финансиран чрез фонд Козлодуй на EBRD.

Инсталацията служи за отделяне на водата от гипсовата суспензия, получена в резултат от работата на сероочистващата инсталация.

Гипсовата суспензия след хидроциклоните на сероочистващата инсталация е със съдържание на твърдо вещество около 50% и се складира временно в резервоар. От резервоара гипсовата суспензия, посредством помпи се подава чрез тръбопровод към вакумни филтри, където става отделянето на водата. Получената обезводнена гипсова маса, посредством два транспортьора може да се подава в две посоки – за насипване и извозване с автомобилен транспорт и може да се насипва на открито за временно съхранение в близост до инсталацията.

Водата отделена от гипсовата суспензия се връща в цикъла на сероочистващата инсталация.

 

 

 

Начало | За нас | Проекти | Услуги | Контакти

 

© 2016 StroyControl