Оценяване на съответствието на проекта

 

Съгласно действащото законодателство за одобряване на инвестиционен проект от първа или втора категория е необходимо да бъде извършена оценка на съответствието на проекта.

Изискванията са посочени в чл. 142, ал. 5 от закона за устройство на територията. Тази дейност се извършва с издаден лиценз от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Разполагаме с необходимите специалисти и лицензи, във връзка с изискванията за извършване на оценка на съответствие по част „Конструктивна“ и част „Енергийна ефективност“ на проекта.

 

 

 

Начало | За нас | Проекти | Услуги | Контакти

 

© 2016 StroyControl