Прединвестиционни проучвания

 

Прединвестиционното проучване е важен етап от инвестиционния процес, с който можем да определим разумността на идеята, нейната нормативна рамка, възможните технически и архитектурни решения.

Благодарение на това проучване можем да добием представа, относно експлоатацията и енергийните разходи, финансовите средства за реализация на проекта, както и други възможности за финансиране и изпълнение на проектите.

Прединвестиционните проучвания полагат основата за разработване на примерни задания към бъдещите изпълнители.

Етапите при изготвяне на прединвестиционните проучвания са следните:

  • Правен анализ;
  • Технически анализ;
  • Енергиен анализ;
  • Икономически и финансов анализ.

 

 

 

Начало | За нас | Проекти | Услуги | Контакти

 

© 2016 StroyControl