Реконструкция на ЦПС за блокове 1 до 4 на ТЕЦ Марица изток 2

 

Съгласно договора ни с ТЕЦ Марица изток 2 за оценка на съответствие на инвестиционния проект, строителен надзор и инженер при условията на ФИДИК за договори за проектиране, изграждане, доставки и пускане в експлоатация (Жълта книга) на обект реконструкция на ЦПС за блокове 1 до 4 на ТЕЦ Марица изток 2 по отношение на нашите ангажименти извършихме следното:

 

  • Инженер на проекта;
  • Консулатант по договора за строителство;
  • Консулатант по Закона за устройство на територията;
  • Оценка на съответствието на инвестиционния проект;
  • Строителен надзор.

 

Допълнителна информация

 

ТЕЦ Марица изток 2 е най-голямата топлоелектрическа централа в България. Тя е една от трите електроцентрали в комплекс „Марица изток”, който е разположен в югоизточната част на страната. Централата се намира на 280 км. от гр.София и на 60 км. от  гр. Стара Загора. Изградена е върху площ от  512 хек. в непосредствена близост до с. Радецки, а на изток от нея се намира яз. Овчарица. ТЕЦ 2 е с обща инсталирана мощност от 1465 MW , състои се от осем генериращи блока, всеки със сероочистваща инсталация.  Работи с местни лигнитни въглища, добивани в рудниците на мини „Марица изток”.

 

Договорът за изпълнение на обекта, сключен между инвеститора и строителя за реконструкцията на ЦПС за блокове 1 до 4 на ТЕЦ Марица изток 2 е договор за инженеринг, доставка на оборудване, изграждане и пускане на инсталацията (EPC), на твърда договорна цена и е сключен по съгласно условия на ФИДИК (Жълта книга). Обектът е финансиран чрез фонд Козлодуй на EBRD

Подаването на техническа вода към блокове 1 до 4 на ТЕЦ Марица изток 2 се осигурява от циркулационна помпена станция 1 (ЦПС 1), която е в експлоатация от 1966 г. Помпената станция е разположена на брега на яз. Овчарица и има инсталирани шест осеви циркулационни помпи, всяка с дебит 19 800 m3/h и напор 10,3 м воден стълб. Шестте циркулационни помпи подават охлаждаща вода към четирите енергийни блока с обща мощност 615 MW.

Извършена е подмяна на циркулационните помпи в ЦПС 1 с помпи с по-голям дебит и с по-добра ефективност.

Циркулационните помпи са вертикални осови производство на FlowServe Испания. Подмяната на помпите е свързана и с реконструкция на скукателните камери, системите за очистване на циркулационната вода от механични примеси, както и нагнетателните тръбопроводи до включването им нагнетателните циркулационни колектори.

Заедно с това е изградена и нова SCADA/DCS система за мониторинг и управление на помпите.

 

 

 

Начало | За нас | Проекти | Услуги | Контакти

 

© 2016 StroyControl