Тръбопровод за техническа вода от яз. Розов кладенец до ТЕЦ Марица изток 3

 

Съгласно договора ни с Енел Марица изток 3 за изпълнение на строителен надзор на строеж тръбопровод за техническа вода от яз. Розов кладенец до ТЕЦ Марица изток 3 по отношение на нашите ангажименти извършихме следното:

 

  • Оценка на съответствие на проекта със съществените изисквания към строежите;
  • Подготовка на документи за издаване на строително разрешение;
  • Строителен надзор;
  • Контрол на количествата и качествата на вложените в строежа материали;
  • Контрол на количествата и качеството и качеството на изпълнените работи;
  • Контрол при провеждане на функционални тестове;
  • Подготовка на документи за назначаване на Държавна приемателна комисия;
  • Връзка с компетентните държавни контролни органи и общинска администрация;
  • Участие в работата на комисията.

Допълнителна информация

 

Тръбопроводът се състои от от две паралелни стъклопластови тръби с диаметър ф800 и ф600 мм и измества съществуващия стоманен тръбопровод. Изместването е извършено с цел да се избегне преминаването на тръбопровода през с. Обручище.

Тръбите са положени без канално върху пясъчна възглавница. За компенсиране на динамичните товари са изградени 6 бр. опорни блокове в местата на хоризонталните чупки и при смяна на диаметъра на тръбопровода.

Трасето започва след опорния блок в североизточния край на яз. Розов кладенец и достига до ТЕЦ Енел Марица изток 3.

Преминаванията под ж.п. линиите и пътя „Гълъбово-Медникарово“ е изпълнено, чрез хоризонтално сондиране.

Дължината на трасето на тръбопровода е 13 000 м.

 

 

 

Начало | За нас | Проекти | Услуги | Контакти

 

© 2016 StroyControl